Morphologic-teszt, avagy: angoljunk helyesen….

morphologic.jpgA webfordítás Morphologikája megérett egy általam kiagyalt teszttel való megmérettetésre. A teszt lényege hasonló a játékhoz: tízen egymás mellé állnak, az elsőnek a fülébe súgsz egy mondatot, az továbbsúgja a másodiknak, a második a harmadiknak, stb. Az utolsó hangosan elmondja amit hallott, és mindenki vihog, mert ez már általában teljesen más, mint amit először az elsőnek elmondtak. Én is súgok a webfordítónak, és meglátjuk. Ugye optimális esetben (hehehe) ugyanazt a mondatot kellene visszakapnom, ha magyarból fordítom angolra, és utána angolból visszafordítom a kapott szöveget magyarra, és utána a kapott magyar szöveget újra angolra, stb. Remélem érthető a lényeg, no lássuk:

A teljes induló mondat így hangzik:

“az okos embernek a tanulmányai során lehetősége van felmérni, hogy milyen mérhetetlenül buta, következetlen, illogikus és lassú. Ha valaki kiváló tempóval veszi az akadályokat, optimális esetben sikerül ezt szinten tartani. Ha viszont lusta, akkor a helyzet csak egyre romlik..”

[H.E.]

Ezt betöltve a fordítóba, az alábbi (többé-kevésbé helyes) mondatot kapom:

the clever man has an opportunity in the course of his studies to assess what he is like immensely stupid, inconsistent, illogical and slow. He manages to keep this on a level in an optimal case if somebody buys the obstacles with distinguished pace. The situation is decaying continually only if he is lazy mutually

Ezt visszatöltöm a fordítóba, és kiválasztom az angol-magyart, majd jöhet az eredmény:

az ügyes embernek a tanulmányai folyamatában levő alkalma van arra, hogy felmérje, hogy ő milyen mérhetetlenül hülye, következetlen, logikátlan és lassú. Neki sikerül egy szinten tartania ezt egy optimális ügyben, ha valaki kiváló lépéssel veszi az akadályokat. A helyzet csak állandóan romlik, ha ő kölcsönösen lusta

Hehe. Ennek már kissé pálinkásan kaotikus a hangzása, de jöjjön újra az angol:

the smart man has the occasion in the process of his studies in that direction, that let him assess it, that he what kind of immensely idiotic, inconsistent, illogical and slow. He manages to keep this on a level in an optimal case if somebody buys the obstacles with a distinguished step. The situation is decaying steadily only if he is lazy mutually

Ez az a helyzet, amikor a fordító-script már gondolkodóba esett, és sírva fakadt, majd két percig habozott .. de jöjjön a magyar ez alapján:

az okos embernél van az alkalom a tanulmányai eljárásában abban az irányban, az megengedte neki, hogy felbecsülje azt, az ő mi elég mérhetetlenül hülye, következetlen, logikátlan és lassú. Neki sikerül egy szinten tartania ezt egy optimális ügyben, ha valaki egy kiváló lépéssel veszi az akadályokat. A helyzet csak kitartóan romlik, ha ő kölcsönösen lusta

 

Én ennél a résznél már roszabbra számítottam [riszpekt] bár azért itt már a szókincs kissé durvul.. azonban itt jött a váratlan hajótörés:

crashbang.jpg

Látható, a szórend és egyéb értelmezési problémák miatt a rendszer feladta.. Valószínűleg a szlenget nem ismeri és ha értelmezési hibába botlik, megáll..

Viszont védem a programot, hiszen nagyon sok jó fordítást ad vissza, és önmagában is szép teljesítmény, hogy idáig eljutott, bravo. Tíz-húsz hónap múlva teljesen professzionálisan használható lesz, ha így haladnak a fejlesztésével.

← Vissza